Gi innestående index

Gi står för glykemiskt index och baseras på hur snabbt magen bryter ner olika typer av födor. detta kan vara bra att veta för till exempel bantare eller sådana som går på diet för att få ett ungefärligt hum om hur mycket och när deras kroppar tar till sig energi.